אלוורה הוא שקר

כל מה שסיפרו לך על תכונותיו המרפאות כוויות שמש הוא תעמולה