הביאו את קלינדה ל'המאבק הטוב '

אחרי ש'האישה הטובה 'הכשיל את דמותו המפתה ביותר, יש לספינוף אפשרות לעשות דברים