'אופק מים עמוקים' הוא רק סרט אסון

פיטר ברג מספק פעולה מספקת, אך האם זה מספיק?