ל'לילה של 'יש פטיש ברגליים, וזה מסריח

עלילת המשנה של אקזמה גסה במיוחד של ג'ון טורטרו הפכה לעלילה בפועל. הפסק.