מה קרה הרגע? מחברים יחד את הגמר 'הבלש האמיתי'

פירוט כל מה שצריך לדעת מגמר 'הבלש האמיתי' עונה 3