זוכרים את 'המופע של דרו קארי'?

כל הילדים הקטנים שגדלים על החלקה / לך 'סלעי קליבלנד!' 'קליבלנד סלעים!'