שבע דרכים להפסיד ל דרייק

דריזי מנצח בלחימה בתנאים שלו - או בכלל לא