ליידי גאגא, ליל בייבי וגוננה: טפטוף HAAAAAAA-AAAAAAAAAHH-AH-AH-AAAA סדר

אל מיכה פיטרס מצטרף רוב הארווילה לשיחה 'כוכב נולד'