איפה הדמויות מ'החוט 'עכשיו?

אנו חוזרים שוב עם ג'ימי מקנולטי ווי-ביי והסובוטקים