אתה מחכה לרכבת

'התחלה' הוא מותחן פסיכולוגי, סרט פעולה, חיבור על חלומות, חיבור על עשיית סרטים, פרשנות על אובדן וזיכרון, והכי מעניין, סרט של כריסטופר נולאן על סרטי כריסטופר נולאן